CERTIFIKAT CE: SAMO NAJBOLJE JE DOVOLJNO DOBRO

 

Zamjenska kosa Dening Hair predstavlja najveću kvalitetu. Mora izgledati prirodno i biti udobna za nošenje, no istovremeno mora biti i sigurna za krajnjeg korisnika.

 

Samo je nabolje dovoljno dobro i zbog toga perike i umeci za kosu BELLE MADAME kao i svi sustavi zamjenske kose Manager Top imaju oznaku CE, tj. kategorizirani su kao medicinska pomagala prema direktivi Europske Unije 93/42/EEC.

 

Certificiranje CE podliježe strogim zahtjevima u pogledu materijala i proizvodnje što jamči da su svi proizvodi odgovarajući i sigurni za krajnje korisnike.

 

Dening Hair kao proizvođač ovdje jamči vlastitom odgovornošću da perike, umeci za kosu i sustavi zamjenske kose udovoljavaju svim zahtjevima Direktive o medicinskim pomagalima.